BANKI TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
OTP Supra Származtatott Alap

OTP Supra Származtatott Alap

Aktuális árfolyam: 3,757938 HUF
Alapkezelő: OTP Kockázati szint :
Kategória : Abszolút hozamú Ajánlott időtáv : 2 év
Devizanem : HUF Indulás ideje : 2008.05.14.
Az alap vagyona: HUF Típusa : nyíltvégű
ISIN : HU0000706379 Földrajzi kitettség : Globális
Költségek és az alap menedzsere Referenciaindexek
Alap menedzsere: Szalma Csaba 100,00% - ZMAX index
Folyó költségek / év: 1,59%  
Sikerdíj
    mértéke: 20,00%
    alapja: Referenciaindex feletti többlethozam
 

Árfolyam grafikon

 
3 hó
6 hó
1 év
2 év
5 év
10 év
Hozamok, % 3 hó 6 hó 1 év 2 év 5 év 10 év YTD
OTP Supra Származtatott Alap 3,46 3,26 6,49 0,22 14,96 1,78
Hozamok, % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
OTP Supra Származtatott Alap 32,08 38,77 19,91 32,32 8,05 8,15 -6,41

A befektetési alap leírása

Befektetési célkitűzések és befektetési politika Az Alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése. Ennek érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az Alap portfolióját aktívan kezelve. Az Alapkezelő az Alap vagyonát legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektetheti be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az Alap az OECD országok körén kívül is vállalhat deviza és egyéb kockázatokat, emellett felvehet nem befektetési minősítésű hitelkockázatot hordozó pozíciókat is. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az Alap felvehet rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat Az Alap kifejezetten kockázatos, különösen a származtatott ügyletek és a tőkeáttételes pozíciók felvételének lehetősége miatt. Az Alap befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A befektetés tárgyát képező, figyelembe vehető pénzügyi eszközök fő kategóriái: állampapírok, bankbetétek, repó és fordított repó ügyletek, jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, pénzpiaci eszközök, átváltható kötvények, részvények, egyéb külföldön kibocsátott értékpapírok, deviza, származtatott eszközök, más befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket. Az Alapot kockázatvállaló ügyfeleinknek ajánljuk, hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, több elemű befektetési portfolió részeként. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása, és vételre, vagy visszaváltásra adott megbízás feltételei A befektetési jegyekre minden forgalmazási napon az OTP Bank Nyrt. és a társforgalmazók forgalmazási helyein adható vételi és visszaváltási megbízás az egyes forgalmazási helyek befektetési jegyek forgalmazására nyitva álló pénztári órái alatt. A befektetési jegyek vétele vagy visszaváltása esetén a forgalmazás-teljesítési nap a forgalmazás-elszámolási napot követő második forgalmazási nap. (T+3 napos elszámolás) Hozamfizetés: Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újrabefektetésre kerül. A befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban lévő befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként realizálhatják a folyamatos forgalmazás során. Referencia index (benchmark): A ZMAX Index.

A befektetési alap kockázati jellemzői

11,59% 0,47
-25,98% 42 nap
354,55% 1 456 nap
Az árfolyam grafikon csak a(z) OTP Supra Származtatott Alap múltbéli hozamát mutatja meg, ami nem garancia a jövőre nézve. Befektetési alap választása előtt kérd ki szakértő véleményét.

Feliratkozás a Bankmonitor hírlevelére


 

Sikeresen feliratkoztál a Bankmonitor hírlevelére.

OLVASTAD MÁR?